Privacy policy

 

Door de website Koene.com ("Website") te bezoeken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U stemt ermee in dat het gebruik van de Website op eigen risico is.

 

De Website wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Koene.com geeft geen verklaringen of onderschrijvingen over de geschiktheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de website. Koene.com wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van staat, kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

 

U verbindt zich ertoe de Website of zijn diensten niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

U mag de website niet gebruiken op een manier die de website of zijn diensten zou kunnen beschadigen, uitschakelen of aantasten.

 

U dient te voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van de Website en haar diensten. Koene.com, haar dochterondernemingen, directeuren, agenten of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de website en/of haar diensten, is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe en indirecte schade, voortkomend uit of verband houdend met het gebruik, onvermogen tot gebruik, ongeoorloofd gebruik, niet-functioneren van de Website.

 

U erkent dat de Website informatie, gegevens, software, foto's, afbeeldingen, video's, afbeeldingen, geluiden en ander materiaal (gezamenlijk "Inhoud") bevat die worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten. Het is niet toegestaan de Content (of een deel daarvan) te kopiëren, wijzigen, weergeven, verzenden, publiceren, overdragen, verkopen of op enige andere wijze beschikbaar te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Koene.com.

 

U mag uittreksels van de inhoud uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf. Koene.com is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud die door derden op de website is geplaatst of voor hun aanbiedingen, diensten of producten.

 

Af en toe kan de website een link naar de website van een derde beschikbaar stellen. Deze gelinkte websites staan niet onder controle van Koene.com en Koene.com is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via een gelinkte website of een link in een gelinkte website, of enige wijzigingen of updates aan dergelijke locaties.

 

Koene.com respecteert uw persoonlijke privacy. Alle persoonlijke informatie die u via elektronische post of anderszins naar de website verzendt, zal door Koene.com worden gebruikt in overeenstemming met haar privacybeleid.

 

U heeft geen recht op enige schadevergoeding en/of restitutie tijdens serviceonderbrekingen die worden veroorzaakt door Koene.com's onderhoud aan de servers of de technologie die ten grondslag ligt aan de Services, storingen van onze serviceproviders, computervirussen en enige andere oorzaak buiten Koene.com's redelijke controle.

 

Koene.com behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

 

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, dan heeft een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen enkel effect op enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven.

 

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing