Algemene voorwaarden

 

IDENTITEIT

Artikel 1.

1. Wij zijn Koene.com B.V., handelend onder de naam Koene.com en bereikbaar

• Telefonisch: +31 23 822 3963 tijdens openingstijden (zie hieronder).

• Per e-mail: info@koene.com.

• In onze winkel:

Meubelmakersstraat 9D

1991 JD Velserbroek

Nederland

Bel ons altijd voordat u langskomt.

• Per post:

Meubelmakersstraat 9D

1991 JD Velserbroek

Nederland.

2. Onze registratienummers zijn:

• KvK: 34173828

3. Openingstijden/werkdagen: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ons en elke keer dat u iets bij ons koopt of heeft gekocht. We zullen deze voorwaarden gemakkelijk beschikbaar stellen.

2. Voor sommige producten bieden wij speciale voorwaarden. In dat geval zijn deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing.

 

HET AANBOD

Artikel 3

Wij zorgen ervoor dat alle aangeboden producten duidelijk omschreven en/of afgebeeld zijn met een afbeelding of foto.

 

HET CONTRACT

Artikel 4

1. Als u een bestelling plaatst, sturen wij u een bevestiging per e-mail. Met deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand.

2. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen voor een veilige webomgeving. Hetzelfde geldt voor onze elektronische betaaldiensten.

3. Wij leveren alle benodigde informatie en gegevens bij uw bestelling, maar de meeste zijn ook op onze website te vinden. De klant dient de (digitale) factuur zorgvuldig te bewaren.

 

RECHT OP RETOURNEREN

Artikel 5

Als je niet tevreden bent met het product dat je ontvangt, mag je het binnen 14 dagen na de bezorgdatum (de bedenktijd) retourneren.

 

OBLIGATIES TIJDENS DE BEDENKTIJD

Artikel 6

Tijdens de bedenktijd mag u het product uitpakken en/of hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou doen. Als het product bij het retourneren niet in de staat verkeert die u in een winkel zou aantreffen, ontvangt u mogelijk geen volledige terugbetaling.

 

HOE PRODUCTEN TE RETOURNEREN; KOSTEN

Artikel 7

1. Als u besluit goederen te retourneren, moet u ons eerst de originele factuur sturen, aangevuld met de reden waarom u de goederen wilt retourneren. Deze melding dient binnen de bedenktijd te gebeuren.

2. Zo snel mogelijk, maar altijd binnen 7 dagen na je melding, zend je het product terug, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

3. U draagt de kosten van de retourzending.

 

VERPLICHTINGEN VAN KOENE.COM BIJ RETOUREN

Artikel 8

1. Binnen twee werkdagen bevestigen wij per e-mail de ontvangst van de retourmelding.

2. We sturen je een nieuw product of betalen je betaling terug binnen 14 dagen na ontvangst van je retourzending.

 

UITSLUITING VAN HET RECHT VAN RETOUR

Artikel 9

U kunt niet retourneren:

1. Producten op maat gemaakt of op welke manier dan ook gepersonaliseerd.

2. Speciaal bestelde producten.

3. Correct uitgevoerde diensten zoals (motor)onderhoud of tuning.

 

PRIJS

Artikel 10

1. Er is geen verschil tussen de prijzen in onze winkel of op de website.

2. Op de website kunt u ervoor kiezen prijzen inclusief of exclusief btw weer te geven. Alle prijzen op uw bestelling zijn exclusief btw.

 

CONFORMITEIT EN GARANTIE

Artikel 11

We zullen altijd de wet respecteren in vragen over garantie.

 

LEVERING EN UITVOERING

Artikel 12

1. We zullen de grootst mogelijke zorg besteden aan het uitvoeren van uw bestellingen.

2. We zullen je bestelling zo snel mogelijk verzenden. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, laten we je dit zo snel mogelijk weten, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat je bestelling is geplaatst. U heeft in dat geval het recht uw bestelling te annuleren. Als je vooruit hebt betaald, betalen we je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug.

3. Als een door u besteld product niet meer beschikbaar is, bieden we u een terugbetaling of een alternatief aan.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging bij jou of op het door jou opgegeven adres.

5. Sommige artikelen hebben een hoog volume, zoals banden, en de oorspronkelijke verzendkosten dekken de verzendkosten niet. Koene.com neemt dan contact met je op over de totale verzendkosten, je kunt het verschil in verzendkosten betalen of een goedkopere verzendmethode kiezen of de producten annuleren en je geld terugkrijgen.

 

BETALING

Artikel 13

1. Als we u vragen om vooruit te betalen, beginnen we onmiddellijk met het uitvoeren van uw bestelling na ontvangst van de betaling.

2. U stelt ons zo snel mogelijk op de hoogte als er een fout is opgetreden in uw betalingsgegevens.

 

KLACHTENREGELING

Artikel 14

1. Als je een klacht hebt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten via info@koene.com met een duidelijke omschrijving van het probleem.

2. We zullen zo snel mogelijk antwoorden, maar niet later dan 14 dagen na ontvangst. Wij streven ernaar uw klacht direct te behandelen. Als we meer tijd nodig hebben, geven we je een indicatie wanneer je een uitgebreider antwoord kunt verwachten.

3. Wij proberen uw klacht in ieder geval binnen 4 weken op te lossen. Komen we er samen niet uit om de klacht op te lossen, dan kunt u een beroep doen op de rechter (zie hieronder in artikel 15).

 


GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 15

1. Alle overeenkomsten tussen ons en u en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

2. In geval van een geschil zullen u en wij ons onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde Nederlandse rechter.

 


WIJZIGINGEN

Artikel 16

Als wij deze algemene voorwaarden wijzigen, worden deze eerst op de website gepubliceerd voordat ze van toepassing worden.

1/3